Antalya'da gelişime dair her şeyi burada keşfedebilirsiniz...

İnisiyasyon aslında nedir? İnisiyasyonun ezoterik bakış açısıyla günümüzdeki anlamı ve değeri

İnisiyasyon aslında nedir? İnisiyasyonun ezoterik bakış açısıyla günümüzdeki anlamı ve değeri

Sosyal ağlarda paylaş

Merhaba arkadaşlar, Son zamanlarda yoğunlukla karşılaştığımız bir durum ile ilgili sizleri bilgilendirmek istedik.

Birçok inisiyatik  eğitim almış olan kişilerin uyumlanmadığı kanalları aktifleştirmesiyle alakalı tehlikeli bir durum söz konusudur. Hiç bir kanal kişinin egosuna hizmet etmez. Öncelikle insanların ”inisiye nedir’ i bilmeleri gerekmektedir. Etrafımızda birçok eğitim ve kanal mevcuttur. Kanallık ve inisiye sisteminin neden önemli olduğu anlaşılmalıdır. Diğer türlü içinde ki egonun sesiyle, bedelini ödemediği,  ”Allahın kanalları bunlar, istediğim gibi kullanabilirim” bahanesiyle kullandıklarını, körü körüne tuzaklara düşüldüğünü görmekteyiz. Bu sebeple inisiyenin önemini ve anlamını anlatacağız.

İNİSİYASYON TANIMI:

Ezoterik İnisiyasyon (Erginlenme, Tekris);”dışarıdaki”, “yabancı”, “harici”, “bigâne” kişinin “içeri” alınması, “mahrem” kılınması, ezoterik topluluğun “üyesi” durumuna getirilmesi, ezoterik bilginin ışığına kavuşmasıdır. (Ezoterik Alıntı Tanımlama)

Ezoterik İnisiyasyon; bireyde, varlığın bir alt aşamasından bir üst aşamasına geçişi ruhsal olarak gerçekleştirmeye yönelik süreçtir. Burada amaç, bir takım simgesel eylemler ve fiziksel edimler aracılığıyla, bireye yeni bir yaşama “doğmak” üzere “öldüğü” duygusunu aşılamaktır. Bu nedenle, kimi ezoterik örgütlerde inisiyasyona, İkinci Doğuş da denilmektedir.

Ezoterik yaklaşımın özü; bireyin kendi kendini aydınlatamaması olgusuna bağlıdır.

Günümüzde İnisiyasyon; insanlık altın çağa girerken, tekamül yolculuğu da hızlanmıştır. Eskiden çok uzun sürelerde gerçekleşen inisiyasyon süreci, insanlık realitesinin zeka yapısı, çağın gereksinim duyduğu ihtiyaçlar, enerjilerin ulaşılabilirliğinin hızlanması, ruhsal planın yardımıyla hızlanmıştır. Bununda güzel yönleri olduğu kadar, tuzaklarla dolu zararlı yanları da vardır. Kanal nedir, kanallık nedir bilmeden; süslü bilgilerle dolu ezoterik ve dinsel kökenlerle hiç bir alakası olmayan sistemler, kanallar, eğitim ve eğitmenler ortaya çıkmıştır. Gerçek bilgiye ulaşmak eskiden olduğundan aslında daha da zorlaşmıştır. Doğru bilgileri, kirli bilgilerin arasından ayıklamak, dingin bir zeka, bilgi ve güçlü bir irade gerektirir.

İnisiyasyon kendi kendine bilgiye ulaşmak değildir. İnisiyasyonu oluşturan çeşitli “gizler” belirli bir öğretinin dogmatik açıklamaları olmaktan çok, inisiye olan kişide diriliş, yeniden doğuşla taçlanan ölüm duygusu yaratmaya yönelik törenler, ritüeller ve teknikler dizisinden oluşmuştur.

İnisiyasyon süreci, bir yandan kişinin evren kuruluş ve idare yasalarını anlayabilmesi sürecinin aşamalarını temsil etmektedir. Evrendoğum (Kozmogoni), evrenin oluşumu, yaradılışı ile ilgili ilksel ve inançsal tasarımlardır. Genel olarak evrenin yoktan, hiçlikten, kaostan var edildiği inancı, yani Yaradılış kavramı evrendoğumunu ifade eder.

Diğer yandan, kişinin, Adem’in İlk Günahıyla yitirilen ayrıcalıklara aktif bir şekilde yeniden kavuşması, Eksiksiz Bilgi’ye ermek için gerekli mistik koşulların içine yeniden doğmasıdır.

Adem’in İlk Günahı, kutsal kitaplarda ki bahsedilen, Cennet’ten elma çalma öyküsüdür. İnsan soyunun bu nedenle her zaman günahkar olarak yaşayacağı dogmasının temellendiği gerçeğinden, İsa’nın bu yüzden cisimleşerek, günahkar insan soyunu bağışlatmak için kendini feda ettiği ileri sürülür. Bu ilk günah insan soyunun mutsuzluğunun nedeni sayılır.

Yine Adem Oğlu aynı davranışı göstererek hak etmediği bir şeyi kısa yoldan, emeksiz, kendi egosuyla kullanmaya kalkması onun kendi cennetinden uzaklaşması için en büyük nedendir. Tıpkı Adem örneğinde olduğu gibi şeytan vesveselerini vererek, ”bunlar Allah’ın kanalları kullanma hakkın var, tıpkı elmayı yeme hakkın olduğu gibi kanalları kullanabilirsin” tuzağına düşürür. Bundan sonraki süreçte şeytan kendi kanallarını aktarmaya başlar. Çünkü orda bir koruma ve inisiyasyon mekanizması ve bilgi aktarımı mevcut değildir. Bilgisizliğin olduğu yerde büyük cehalet devreye girer.

İnisiyasyonda, inisiye edici kişi erişmiş olduğu belli bir birikimi bilinç yolu ile öğrencisine aktarmaktadır. Bu korumalı bir alandır, alma-verme dengesinin oluştuğu, eski sistemlerdeki kişinin kendi Ademliğini bulabilmek için hocasına biat etmesi mühimdir. Bu biat; kişinin kendi ademliğini bulabilmesi için sabırla bir yolda yürümesi anlamındadır. Kibire ve güç duygusuna kapılmadan daha önce bu yoldan geçmiş birinin deneyimlerinden faydalanması, sabır göstermesi, kendini hocasında görmesi, özveri ile bu yolda ilerlerken sabır ve sebat sınavından geçmesi kendi ademliğine ulaşabilmesini esas alır. Aslında insiye edici hocanın görevi büyük bir sorumluluk getirir. Yukarı aleme karşı, insiye ettiği öğrencisini korumak, gözetlemek ve yetiştirmekle sorumludur. Hatta bu bir veballiktir. Oluşabilecek bir suç unsuru, davranış ve harekette öğrenci değil, önce öğretmeni yargılanır. Ruhsal alemde, bir hoca öğrencisinin bütün hatalarından mükelleftir. Verdiği bilgiyle birlikte tüm bilinçlerini de kişiye kopyalamaktadır. Usta öğretici  inisiyasyonda öğrencisini düşebileceği hatalar konusunda uyarmasına ve gözetmesine rağmen, aralarında ki öğretmen öğrenci ilişkisi ve yapılan inisiyasyon enerjisi hocanın talebi ile  kendiliğinden sona erer. Çünkü negatif bir saldırıda ya da öğrencinin düştüğü tuzaklarda bu ilişki kanalı kullanılarak öğretmende saldırıya uğrayacaktır. Bu sebeple öğretmenler genellikle öğrencinin düşeceği nefis tuzaklarını bildiğinden; uyarı, gözetim, tedbir ve sınavlara tabi tutmaktadır.  Bu da ilk bahsettiğimiz biat mekanizmasının nasıl işlediğinin göstergesidir.

İnisiyonun aslında nedir? İnisiyasyonun ezoterik bakış açısıyla günümüzdeki anlamı ve değeri
İnisiyonun aslında nedir? İnisiyasyonun ezoterik bakış açısıyla günümüzdeki anlamı ve değeri

İnsiyatör hoca bilgiyi hangi miktar ve zamanda vereceğini öğrencinin gelişimine göre belirler ve dengeler. Bununla birlikte yaşayacağı sınavları görüp, bu sınavları kolaylıkla geçmesi  ve irade gelişimi için zihninin kaldırabileceği düzeyde yaşamasına destek verip, tekamülüne yardımcı olur. Mesela öğrenci dengesiz bilgi aldığında, egosuna kapılıp kendini en yüksek bilge ilan edebilir. Bilgiyi az alırsa da sürekli kurban rolünde bir enerji uzmanının kapısını aşındırarak senelerce aynı çarkta, aynı hızla dönmeye devam eder.

İnsiyatörler, öğrencinin dengede, nötr, teslimiyette kalması için çaba gösterir. Bu halde kalan öğrencilerde, evrenin mesajlarını almaya başlar ve hangi yola gideceklerini net bir şekilde görmeye başlar.

Eski İnisiyasyonlarda Adayda Aranan Özellikler:

Fizik  Beden Temizliği: Bedenin alkol, kırmızı et ve uyuşturucu gibi zararlı besinlerden arındırılmış olması önemlidir. Bunlar kaba enerjilerdir, inisiyasyonun bedene girişini engeller.

Duygusal Temizlik: Olumlu pozitif duygulara sahip olmayanlar eski inisiyötörlerce elenirdi. İnsanca duygular içinde olmak sevgi dolu, hoşgörülü ve merhametli olmak son derece önemlidir.

Zihin ve Zeka: Olaylara toplumsal tabulardan arınmış olarak, farklı pencerelerden bakabilmesi, iyi bir gözlemci çalışkan ve sentezci olması, ayrıca öğrendiği konuları zihninde tasarlayıp hazmedebilmesi ve iradesini çalıştırabilmesi önemlidir.

Ruhsal Olgunluk Seviyesi: Mutlaka sır saklayabilecek, ruhsal olgunlukta, kendini göstermek için egonun esiri olmadan, olur olmaz her şeyi söylememesi gerektiği bilincinde olup, ahlaksal olarak da zaaflarını yenmiş olmalıdır.

Kişinin Kendini Bilmesi: Kendini tanımak için gayrette bulunup, değiştirmesi gereken yanlarını fark edip, tüm nefislerini törpülemesi gereklidir. Nefsini bilmeyen, kendini bilmez; kendini bilmeyen Rabbini bilmez.

Bu dünyada herkesin bir misyonu ve görevi vardır. Herkes öğretmen olamaz. Allah herkes için adaletli bir yetenek dağılımı yapmıştır. Görü medyumu, işiti medyumu, telapatik yetenek, manyetik yetenek herkeste farklı oranda ve tezahürlerdedir. Şu anda ki en büyük hırsımız, karşımızdakinin yeteneklerine sahip olabilmek için, kendi yeteneğimizi görmeden, önümüze gelen eğitimleri alma çabasına girmemizdir. Görü medyumu bizim gözümüz olurken, biz de onun manyetik bedeni olabilirsek o zaman ciddi çalışmalar yapabiliriz. Aslında Allah, her birimizin bir bütünü oluşturan parçalar olduğumuzu görmemiz için bu dağılımı yapmıştır. Eski ruhçular celselerde; gerisör, medyum, yazman gibi görevler verip, büyük sırlara vakıf olmuşlardır. Yukarısı bilgiyi tek kişiye indirmez. Toplu bilinçle hareket eden bireyler yarattıkları ortak sevgi frekansı ile gök kapılarının anahtarına ulaşırlar.

Bütün dini mitlerde bahsedilen ağaç ve meyve hikayesinde, her zaman köklü bir ağaç gibi olup, bin bir azametle edindiğimiz bilgi elmalarını başkalarına dağıtabiliyorsak, yeniden meyve yapabiliriz. Doğada hiç bir meyve ağacı olgunlaştırdığı meyvesini saklamaz, bütün insanlıkla paylaşır. Sonuçta söylediğimiz her sözde yargılama, suçlama ve itham etme amacında değiliz. Herkes bir ağaçtır; meyvesini verende vermeyende aynı toprakta yetişir. Önemli olan durduğun alanı bilmek, kim olduğunu görmek, paylaşsan da paylaşmasan da kendi Ademliğini bilmektir. Bu tekamül herkes için farklı işler. Dünya okulunu bitirdiğinizde eksik hiç bir ders kalmadan, gerçek zekaya yani Tanrısal zekaya ulaşana da, ulaştırabilene de teşekkür ediyoruz.

Realite Gelişim

Görüşlerinizi ve tüm sorularınızı Realite Gelişim ekibine “Realite Gelişim” Facebook sayfasından yönlendirebilirsiniz.


Sosyal ağlarda paylaş
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?